Gratis verzending binnen Nederland bij bestellingen boven €55.

IN DE HOOFDROL

Aan het woord: Tom van de Beek van The Pollinators

Heb jij weleens een Charity Pot gekocht? Dan hielp jij belangrijke projecten te financieren die opkomen voor dieren, mensen en het milieu. Wij steunen graag organisaties die een groot verschil maken met inspirerende acties. Vaak worden ze over het hoofd gezien, maar wij geven ze graag een stem en een podium.

Deze keer is het woord aan Tom van de Beek, sociaal entrepreneur en drijvende kracht achter onder andere overkoepelende organisatie The Tipping Point, en - meer specifiek -  platform The Pollinators. “Omdat ik mij van jongs af aan al inzet tegen onrecht op het gebied van dieren, mensen en de planeet word ik ook wel ecopreneur genoemd. De rode draad in mijn leven en carrière is het herstellen van de connectie tussen mens en natuur.”

Tom heeft bij allerlei verschillende organisaties gewerkt. Zo zette hij zich in voor eerlijke voedselverdeling en streed hij door de inzet van muziek en kunst op een positieve manier tegen armoede in Oost-Afrika. Daar zijn de negatieve effecten van klimaatverandering al duidelijk zichtbaar. Tom: “Veel mensen zijn er nog steeds sterk afhankelijk van de seizoenen. Zo kunnen hele oogsten mislukken door onverwachte regenbuien of heerst er een periode van droogte als er juist water nodig is bij het verbouwen van gewassen. Ik heb daar toen de keuze gemaakt om mij te storten op klimaatverandering en duurzaamheid.”

Nu zijn klimaatverandering en duurzaamheid tegenwoordig termen die te pas en te onpas worden gebruikt, maar Tom kwam er al snel achter dat de oorzaak ervan nog dieper ligt: “We hebben onszelf boven de natuur geplaatst, hebben de natuur op grote schaal misbruikt en zijn er steeds verder van afgedreven. Die kloof tussen mens en natuur zorgt er nu uiteindelijk voor dat we moeten dealen met de negatieve gevolgen ervan, zoals klimaatverandering en een schrikbarende afname van biodiversiteit en bodemrijkheid.” Tom wil daarom met zijn organisatie The Tipping Point terug naar de oorzaak: de connectie tussen natuur en mens herstellen.

Een van de projecten van The Tipping Point is het platform The Pollinators, in het Nederlands: de bestuivers. In 2010 organiseerde hij het Strawberry Earth Film Festival, een festival met duurzame en ‘groene’ documentaires en films. Hier hoorde hij over de wereldwijde bijensterfte en de enorme inmpact van bestuivers op onze biodiversiteit en ecosystemen. Het probleem is zelfs zo groot dat wanneer er geen bijen meer zijn, wij ook geen voedsel meer hebben... Tijd voor actie! En zo werd het idee voor The Pollinators langzamerhand geboren.

Na wat research kwam Tom erachter dat er steeds meer kleinere, lokale initiatieven kwamen op het gebied van bestuiving en biodiversiteit, maar dat ze vaak niet op de hoogte zijn van elkaars bestaan. “Gezamenlijk kan nog veel meer bereikt worden, zeker als ze goed vindbaar zijn. Daarom hebben wij een platform opgezet waarmee we deze initiatieven ondersteunen. Niet alleen online, op de website, maar ook juist offline. Zo komen experts en bestuivingspartijen met elkaar in contact en worden er bijeenkomsten en gezamenlijke acitiviteiten georganiseerd. Het is zodoende een kruisbestuiving van kennis en ervaringen.”

Op 22 april vindt de kick-off plaats; The Pollinators zwermen dan in een stoet elektrische auto’s uit over het land en verspreiden bloemzaad en zaadbommen. Dit is het startschot voor een serie aan andere ludieke en serieuze (zaai)activiteiten.

“We willen meer en meer burgers en bedrijven betrekken bij onze missie en ze een bijdrage laten leveren aan biodiversiteit. Klimaatverandering is hip, maar onze biodiversiteit wordt acuut bedreigd, met alle gevolgen van dien voor de voedselzekerheid. Daarin zijn ook wij nog altijd zoekende. Wat zijn de beste manieren? Welke acties zetten daadwerkelijk zoden aan de dijk? We hopen dat The Pollinators doen beseffen dat de band tussen mens en natuur weer moet helen en dat we dit zelf in de hand hebben.”

In de toekomst hopen The Pollinators uit te breiden op grotere schaal, bijvoorbeeld binnen Europa, of zelfs wereldwijd. Tom: “De focus ligt op het blijven verbinden en ondersteunen van bestaande initiatieven, we willen nog meer onderzoek doen en beleid beïnvloeden. Zo zijn er plannen voor een nieuw platform waarin we initiatieven op het gebied van biodiversiteit van de oceanen willen verzamelen. Denk hierbij aan de verzuring van oceanen, koraalbedreiging en overbevissing. Kennis is macht en zolang we onze kennis niet delen is ons werk nooit klaar als het gaat over het leven op aarde.”

Lees meer op: http://thepollinators.org/.

Opmerkingen (0)
0 opmerkingen