Bescherm je producten tegen de warmte meer | Gratis verzending binnen Nederland bij bestellingen boven €55

IN DE HOOFDROL

Al je vragen over Re:Fund beantwoord

In september 2018 hebben we het Sustainable Lush (SLush) Fund stopgezet en zijn we overgegaan op het nieuwe Re:Fund. Hieronder beantwoorden we al je vragen over wat die verandering in de praktijk precies inhoudt.

Geen tijd om veel te lezen?

Zo kort mogelijk gezegd: we geloven dat alleen duurzaamheid niet genoeg is. Daarom onderging het Sustainable Lush (SLush) Fund een transformatie, en ontstond Re:Fund: een fonds van £1,5 miljoen per jaar waarmee we wereldwijd regeneratieve projecten steunen. Dit doen we op drie vlakken: rampen & ontheemding, permacultuur & agro-ecologie, en herbronning & biodiversiteit.

Wat is Re:Fund?

Re:Fund is een fonds voor regeneratieve projecten dat is ontstaan vanuit het SLush Fund. Het fonds bestaat uit een deel van ons inkoopbudget voor ruwe materialen en verpakkingen, dat we inzetten om fondsen te verstrekken aan mensen die regeneratieve projecten opzetten in belangrijke gebieden. In 2018 is er £1.5 miljoen aan het Re:Fund-potje toegevoegd.

Vanuit Re:Fund keren we fondsen uit aan projecten op het gebied van regeneratie. Daarbinnen hebben we drie categorieën waar we op focusen: rampen & ontheemding; ecologische landbouw & permacultuur; en herbronning & biodiversiteit.

De Lush Spring Prize maakt ook deel uit van Re:Fund. Met deze prijs willen we wereldwijd bewustwording creëren voor regeneratie en de koplopers op dit gebied belonen.

Wat is het doel van Re:Fund?

De planeet is steeds minder in staat om leven te behouden, en dat is een gevolg van de acties van mensen. Wij geloven dat als we in deze situatie terecht zijn gekomen door menselijk toedoen, we daar ook weer uit kunnen komen door als mensen beter samen te werken met de natuur.

Naast het ondersteunen van projecten die de idealen van regeneratie in de praktijk waarmaken, hebben we ook als doel om bewustwording te creëren over het feit dat we regeneratie als mens in de hand hebben. Het is nu tijd dat we meer terug gaan geven aan de natuur dan we ervan nemen, en om diepere connecties aan te gaan met al het leven op de planeet.

Wat is regeneratie, en waarom is het belangrijk? Is duurzaamheid niet genoeg?

Duurzaamheid is een belangrijke stap voor regeneratie, maar daarmee is het nog niet af. Een aantal jaar geleden leek het misschien nog genoeg om gewoon een stop te zetten op de schade die we aanrichten, om te zorgen dat het niet nóg slechter wordt. Dat is natuurlijk goed, maar we moeten ons ook gaan richten op het herstellen van die schade die al is aangericht. Dat is waar het om draait bij regeneratie.

Er is niet echt één vaste definitie van regeneratie, maar een aantal punten komen steeds terug. Regeneratie werkt vanuit een holistisch perspectief: door te kijken naar het hele plaatje van hoe alles op de planeet met elkaar verbonden is. Het gaat om het herstellen, ofwel het regenereren, van Planeet Aarde, en daarmee dus alles wat deel uitmaakt van dat systeem: de aarde, de lucht, planten, dieren, schimmels, bacteriën, mensen; alles. We moeten die dingen niet los van elkaar zien, maar juist werken aan een gezonde connectie binnen het hele systeem. Een sterk systeem betekent meer draagkracht om te genezen na een shock, en meer groeikracht om te blijven ontwikkelen.

Waarom geeft Lush hier om?

Allereerst natuurlijk: omdat we hier allemaal om zouden moeten geven! Het gaat ons ten slotte ook allemaal aan. Maar daarnaast zijn wij als Lush heel direct afhankelijk van de vruchtbaarheid van de aarde, van stabiele regenpatronen, van weer dat te voorspellen valt, van een maatschappij waar vrede en samenwerking is, en van een gezonde, groene economie: zonder al die dingen kan er geen Lush zijn.

Wat was SLush? Waarom verandert het?

Het Sustainable Lush (SLush) Fund werd in 2010 opgericht in het Verenigd Koninkrijk. Bij onze Noord-Amerikaanse tak lanceerde het in 2014. Het doel waarmee we SLush Fund oprichtten was het opzetten en financieren van projecten voor permacultuur en regeneratieve landbouw. Sommige van deze projecten leverden ook ingrediënten voor onze producten, en aan veel projecten keerden we ter ondersteuning fondsen uit. In Noord-Amerika was SLush altijd al meer gericht op het leveren van regeneratieve materialen voor Lush-producten, en daar gaat het onder die noemer door.

SLush was een heel sterk experiment, en door de jaren heen zijn er veel veranderingen geweest in de specifieke doelstellingen. Sommige van de projecten die SLush hielp opzetten werden ook leveranciers aan Lush, andere projecten bleven enkel financiering ontvangen. Weer andere projecten kwamen tot een einde. Het was een goed moment om het fonds opnieuw in te gaan richten.

In de nieuwe opzet staan de investeringen die te maken hebben met onze eigen productieketen los van de investeringen op donatiebasis. SLush gaat dus eigenlijk door als twee losse projecten: Buying Investments en Re:Fund. De fondsen die we vanuit Re:Fund uitkeren hebben dus niets met onze eigen producten te maken, maar enkel met het ondersteunen van belangrijke regeneratieve projecten, zowel op maatschappelijk als milieugebied.

Wat zijn Buying Investments?

Projecten van Buying Investments (letterlijk: koop-investeringen) zijn erop gericht systemen op te zetten waardoor Lush ruwe materialen op een regeneratieve manier kan verbouwen en verwerken. Dat kan dus bijvoorbeeld zijn door nieuwe bedrijfsstructuren op zetten, of juist door het opbouwen van relaties met bestaande organisaties. De focus van Buying Investments ligt op het experimenteren met alternatieve ecologische landbouwmethodes, zodat de landbouw in dienst staat van de oorspronkelijke en lokale gemeenschappen. Voorbeelden van Buying Investments-projecten zijn het Gayo Paermaculture Centre in Sumatra, die onze patchouli-olie levert, en Mount Kenya Regenerative Oils, waar onze geraniumolie vandaan komt.

Er staan ook boeiende nieuwe Buying Investments aan te komen, zoals shampoo-bewaarbakjes van kurk, en neroli-olie uit Libanon. Buying Investments-projecten brengen altijd de idealen van regeneratieve landbouw in de praktijk.

Is Re:Fund iets anders dan Charity Pot?

Charity Pot is een compleet losstaand fonds. Het geld van de verkoop van Charity Pot (dat bestaat uit de totale opbrengst na de btw-aftrek) gebruiken we om klein en lokaal activisme op het gebied van mensen-, milieu- en dierenrechten te financieren door middel van kleinere donaties.

Wat overeenkomt tussen Charity Pot en Re:Fund is dat we met beide fondsen prioriteit geven aan doelen waarvoor te weinig subsidiemogelijkheden bestaan. Ook zoeken we met beide fondsen naar gebieden waar een kleine investering een grote impact kan maken.

Re:Fund staat dus helemaal los van Charity Pot. Het geld van Re:Fund komt niet uit onze verkoop (zoals Charity Pot), maar wordt gereserveerd vanuit ons inkoopbudget. Met Re:Fund ondersteunen we specifiek regeneratieve projecten, over het algemeen medium-size projecten die voor langer dan een jaar financiële steun nodig hebben. Vaak is het fonds in staat doorlopende financiering te bieden. Een project in dorpen in de Filipijnen die kwetsbaar zijn voor wervelstormen, wordt bijvoorbeeld drie jaar lang vanuit Re:Fund gefinancierd.

Zijn alle Lush-ingrediënten niet regeneratief?

De ingrediënten van Lush-producten komen bij meer dan 300 leveranciers vandaan. Hoewel al die leveranciers moeten voldoen aan ons inkoopbeleid (en worden getest op hun pesticidegebruik), kunnen we niet per se zeggen dat ze allemaal ook regeneratief zijn.

Voor sommige ingrediënten is het erg lastig om het volledige proces te kunnen traceren. Andere ingrediënten worden op traditionele manieren verbouwd. Voor weer andere ingrediënten gebruiken we veilige, synthetische alternatieven.

Een ingrediënt dat regeneratief is, heeft van teelt tot en met verwerkingsproces meerdere positieve effecten op de gemeenschappen en de levenskwaliteit in het gebied. Beschermt en versterkt de verbouwing van het ingrediënt de biodiversiteit? Verrijkt het de bodemkwaliteit? Wordt het waterverbruik verbeterd en de koolstof-uitstoot verminderd? Worden de gezondheid en het welzijn van de gemeenschap er positief door beïnvloed?

De lijst van ingrediënten die deze waarden in zich dragen blijft steeds groeien.

Wat gebeurt er met de projecten die vanuit SLush werden gefinancierd?

Lush blijft bij veel van de SLush-projecten ingrediënten inkopen. Dit gaat nu via de gewone inkoopkanalen van Lush lopen. Sommige voormalige SLush-projecten zullen daarnaast financiering ontvangen vanuit de Buying Investments. Andere projecten komen in aanmerking voor financiering vanuit Re:Fund.

Het laatste SLush-project dat niet aan ingrediënten gerelateerd is, is Mama Na Bana, in de Democratische Republiek Congo. Dit project zal financiering blijven ontvangen tot het einde van 2019. Andere projecten zoals deze zullen voortaan via Re:Fund lopen.

Waarom gaat SLush Noord-Amerika wel door?

Het sociale en politieke klimaat in Noord-Amerika is anders dan dat in Europa. Daarom moeten bedrijven daar ook anders opereren. De Lush-tak in Noord-Amerika heeft dan ook een aantal andere bedrijfsstructuren en -processen dan Lush Europa. SLush blijft daarom voor Lush Noord-Amerika een model dat goed werkt.

Hoe kan ik een Re:Fund fonds aanvragen?

Re:Fund werkt vanuit nauwe vertrouwensrelaties met groepen. Op het moment werken we daarom op basis van uitnodiging en voornamelijk via het netwerk dat we door de jaren heen opgebouwd hebben

De Lush Spring Prize heeft een open toelatingsproces en zal iedere twee jaar plaatsvinden.

Lees hier meer over de launch van Re:Fund

Opmerkingen (0)
0 opmerkingen