Gratis verzending binnen Nederland bij bestellingen boven €55

IN DE HOOFDROL

Jonge Klimaatbeweging informeert jongeren over de impact van vliegen en pleit voor alternatieven

De Jonge Klimaatbeweging wil klimaatverandering terugdringen en verenigt de stem van (meer dan) 60 jongerenorganisaties in alles wat ze doen, denken en uitdragen. 

Over de Jonge Klimaatbeweging

De Jonge Klimaatbeweging is in 2016 opgericht door een aantal jongerenorganisaties die samen voor een duidelijkere stem wilden zorgen. Jongeren zijn de generatie die moet leven met de gevolgen van klimaatverandering. In een samenleving waar de toekomst van de wereld in handen ligt van politici, beleidsmakers en het bedrijfsleven is het essentieel dat juist de stem van de jongeren gehoord wordt. Ze proberen op een positieve manier iedereen te betrekken bij de overgang naar een duurzame wereld.

Hoe gaat de Jonge Klimaatbeweging te werk?

De JKB streeft naar een wereld waarin de belangen van jongeren en de aarde vanzelfsprekend worden meegenomen in het vormen van de toekomst. Ze vertegenwoordigen jongeren van 18 t/m 32 jaar, variërend van studenten tot werkenden, MBO tot WO en van stad tot platteland. Dit doen ze onder andere door het organiseren van klimaatdialogen. Daarnaast proberen ze beleid te voeren door middel van campagnes en het gesprek aan te gaan met politici, beleidsmakers en het bedrijfsleven.

De meest milieubelastende manier van reizen: vliegen

De Jonge Klimaatbeweging zorgt dus voor een sterke stem van jongeren richting de overheid, politiek en maatschappij op het gebied van duurzaamheid. Op dit moment komen ze in actie voor een Europees transportbeleid waarin duurzaamheid centraal staat.

Het vliegtuig is vaak de snelste, gemakkelijkste en goedkoopste manier van reizen, maar óók de meest milieubelastende manier. De luchtvaart zal zelfs naar verwachting in 2050 verantwoordelijk zijn voor 22% (!) van de globale CO2-uitstoot. Dit staat haaks op de toekomstvisie waarin klimaatneutraal reizen de nieuwe norm is.

Bewustwordingscampagne #ikreisanders

JKB wil jongeren bewust maken van de problemen van de luchtvaart en vooral op een positieve manier bijdragen aan het imago van de alternatieven: met de trein, bus, fiets en vakanties in eigen land.

Veel jongeren weten niet wat de impact van vliegen op het milieu is, de campagne #ikreisanders richt zich daarom op drie pijlers:

  1. Luchtvaart: elke vlucht die je maakt vervuilt de lucht
  2. De reiziger: blijf met beide benen op de grond
  3. Duurzame alternatieven: zorgen voor geen vuiltje aan de lucht

Zo helpt Charity Pot

Met de donatie van Charity Pot kan de stichting de campagne #ikreisanders opzetten op meerdere sociale platforms en hun eigen website. Er worden verschillende video’s, blogs, animaties en reportages gemaakt.

Hiermee hoopt JKB op lange termijn bij te dragen aan de bewustwording van de impact van reizen. Ze willen mensen enthousiasmeren en inspireren om op een duurzamere manier de wereld te ontdekken. Tegelijkertijd lobbyen ze bij de politiek voor belasting op vluchten en investeringen in alternatieven.

Lees meer:

Opmerkingen (0)
0 opmerkingen