Bescherm je producten tegen de warmte meer | Gratis verzending binnen Nederland bij bestellingen boven €55

IN DE HOOFDROL

Wat is regeneratieve landbouw?

Ontbossing is één van de grootste problemen van onze tijd. In de afgelopen decennia is ongeveer 80% (!) van het regenwoud verdwenen door traditionele landbouw, zoals suikerriet en palmolie, en door veehouderij.

Een snelle bevolkingsgroei zorgt ook voor een snelle groei van de vraag naar producten waarvoor landbouw nodig is. Voor traditionele landbouw wordt vaak een stuk grond helemaal vrijgemaakt om één gewas te kweken. Dat heeft een grote impact op onze natuurlijke bronnen: het tast de grond aan, slaat een gat in de biodiversiteit en put bosgebieden uit.

Wat is regeneratieve landbouw?

Regeneratieve landbouw is een overkoepelende term voor een groep biologische landbouwmethodes die mét de natuur, in plaats van ertegen, werkt. De focus ligt daarbij op het terugdraaien van ontbossing, het herstellen van aangetaste grond, het vergroten van biodiversiteit, het verbeteren van watercycli en het versterken van de vitaliteit van het gebied. Het doel is om het gebied waarin wordt gewerkt terug te brengen naar de originele, gezonde staat.

In 2014 zijn we bij Lush begonnen specifiek te investeren in projecten waardoor de ingrediënten voor onze producten op regeneratieve manier kunnen worden verbouwd. We wilden investeren in regeneratieve projecten over de hele wereld, om te zoeken naar oplossingen die bossen en gemeenschappen zouden revitaliseren. We hadden met deze projecten 3 belangrijke doelen:

  1. Meer bomen planten;
  2. Meer geld naar de boeren laten gaan;
  3. Bouwen aan een ethisch bedrijf dat 100% transparant ingrediënten kan verbouwen.
Regeneratieve landbouw

Regeneratie in Lush-ingrediënten

Met Buying Investments investeren we in het opzetten van systemen waarmee we op een regeneratieve manier onze materialen kunnen verbouwen en verwerken. Dat kan zijn door het opzetten van nieuwe structuren, of door het opbouwen van relaties met bestaande organisaties. Zulke projecten hebben we over de hele wereld.

In het noorden van Oeganda hebben we bijvoorbeeld 3 boerderijen waar 40 mensen fulltime werken. Het gebied waarin de boerderijen zich begeven is erg getroffen door 20 jaar burgeroorlog, en ook door het effect van ontbossing op het milieu en het weer. De boerderijen worden lokaal gemanaged en worden gerund als een zogenaamd agroforestry: een systeem waarbij landbouw en boombeheer samengaan, waardoor beter met onvoorspelbaar weer kan worden omgegaan. De bomen reguleren namelijk het grondwater, waardoor overmatige neerslag of juist droogte beter opgevangen kan worden. Ook put het systeem de grond niet uit zoals traditionele landbouw dat doet, omdat er meer wordt gekeken naar het ecosysteem.

Ook in Guatemala zijn de effecten van ontbossing en traditionele landbouw voelbaar. Grote stukken land worden ontbost voor landbouw, inclusief stukken land op hellingen. Door die ontbossing wordt de rest van het land blootgesteld aan de effecten van heftige regen, met de vernieling van huizen en mensenlevens als gevolg. Sinds 2016 hebben we een stuk grond in dit gebied waar we werken met herbebossing en agroforestry. Zo kunnen we cacao, vanille, avocado en kokosnoten verbouwen, maar ook de biodiversiteit van de regio herstellen. We werken samen met een groot aantal boeren in de regio die met regeneratieve methodes werken, en daarvoor vanuit ons bedrijf op een vaste prijs voor hun ingrediënten kunnen rekenen.

Ondersteuning buiten onze eigen productieketen

Buiten de hekken van onze eigen boerderijgronden over de hele wereld, investeren we ook in regeneratieve projecten die niet direct met onze eigen productieketen te maken hebben. We ondersteunen vanuit Re:Fund medium-size regeneratieve projecten die voor langer dan een jaar financiële steun nodig hebben. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld een project in de Filippijnen dat zich bezighoudt met het herstellen en versterken van dorpen die kwetsbaar zijn voor wervelstormen. Re:Fund is een fonds dat vanuit ons inkoopbudget wordt gereserveerd en waarmee we projecten vaak doorlopende financiering kunnen bieden.

Het verre bereik van regeneratie

Met deze regeneratieve projecten, zowel voor onze eigen productieketen als daar voorbij, hopen we aan te tonen dat regeneratie een ver bereik heeft. Wij geloven dat een lange-termijn-blik op het runnen van een bedrijf de toekomst heeft: om het milieu te beschermen, om eerlijke prijzen te betalen aan werkers, en voor de voorspoed van mens en aarde. Onze hoop is dat de toekomst van regeneratieve landbouw de weg vrijmaakt voor het revitaliseren van het land en van gemeenschappen. Met elk Lush-product investeer je dus ook in de toekomst!

 

Meer informatie:

Opmerkingen (0)
0 opmerkingen