Gratis verzending binnen Nederland bij bestellingen boven €55 | Langere levertijden - lees meer

IN DE HOOFDROL

Zo draagt Lush bij aan meer biodiversiteit

Meer biodiversiteit betekent meer verschillende planten en dieren die samen een gezond ecosysteem vormen. Kort gezegd: biodiversiteit is leven. Dat geldt tevens voor gebieden over de hele wereld waar we onze ingrediënten inkopen. Bij de inkoop letten we dan ook op hoe we de biodiversiteit in een gebied kunnen helpen vergroten.

Bij de inkoop van onze ingrediënten houden we altijd rekening met de effecten ervan op mens en milieu. We lichten een aantal ingrediënten uit die een zichtbaar effect hebben op de omgeving waar ze vandaan komen.

Grapefruit voor meer vogels

De grapefruitboomgaarden op Cyprus zijn belangrijk voor de biodiversiteit op het eiland. Deze zijn namelijk een belangrijk rustpunt in de migratieroute van vogels. De grapefruit-industrie gaat hier echter hard achteruit, onder andere vanwege de verkoop van veel boomgaarden. Door deze afname is de populatie vogels gedaald, met negatieve gevolgen voor de biodiversiteit. Het inkoopteam van Lush werkt met lokale boeren en ontwikkelaars aan een hernieuwde, duurzame grapefruitindustrie. Mede dankzij de regeneratieve technieken die de boeren gebruiken werkt dit ook in het voordeel van bedreigde diersoorten.

Tonka tegen boskap

Lush koopt tonka in bij inheemse gemeenschappen die in het Braziliaanse Amazonegebied leven. Zij zijn de enigen die in het gebied landbouw mogen bedrijven, en zorgen er met hun kennis over de omgeving voor dat de natuur geen hinder ondervindt van het verbouwen van de tonkabonen. Dankzij tonka worden bomen die dreigen te worden gekapt beschermd. Omdat de lokale bevolking dit in harmonie met de natuur doet, is er sprake van een gezond ecosysteem en een grote biodiversiteit.

Het positieve verhaal van kurk

De kurk die we uit Portugal halen, wordt gebruikt voor onze kurken bewaarbakjes: Lush’ eerste gecertificeerde, klimaatpositieve product. De schors van de boom kan elke negen jaar worden geoogst. De aanwezigheid van de inheemse kurkeik heeft een positieve invloed op de biodiversiteit en de dieren die er leven. Kurk dient als bescherming tegen droogte en bosbranden die in de regio van nature veel voorkomen. Bovendien neemt de kurkeik tijdens het oogsten meer CO2 op dan een boom waar de bast niet van wordt verwijderd.

Duurzame ylang ylang

We kopen ylang ylang in bij verschillende leveranciers in Ghana. Daarnaast produceren we zelf ylang ylang-olie op een milieuvriendelijke, duurzame manier op onze eigen plantage in Ghana waar voorheen maar één soort gewas werd verbouwd (monocultuur). Lush wil deze plantage in een groeiend ecosysteem veranderen – niet alleen voor ylang ylang-bomen, maar ook voor een hele reeks andere planten, fauna en gewassen, om ook hier de biodiversiteit te vergroten.

 

Meer lezen?

Opmerkingen (0)
0 opmerkingen